Pracownia

Pracownia Badań Praw Orientalnych (PBPO) jest ośrodkiem analityczno-badawczym zajmującym się problematyką prawa państw szeroko rozumianego Bliskiego i Dalekiego Wschodu, badaniami nad relacjami tego prawa z prawem polskim i europejskim oraz analizą wydarzeń społeczno-politycznych w krajach regionu. PBPO pełni również rolę forum komunikacyjnego umożliwiającego wymianę doświadczeń i wiedzy między naukowcami, praktykami i przedsiębiorcami zainteresowanymi tematyką prawa Orientu.

Pracownia działa przy Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstała w 2013 r. z inicjatywy prof. dr hab. Mirosława Sadowskiego.

Obecnie PBPO jest jedną z najprężniej rozwijających się w kraju instytucji, które zajmują się problematyką prawa Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

© 2015 PBPO_AS_WP