Obszary działań

W ramach Pracowni koncentrujemy się na działaniach, które służą nie tylko badaniu i pogłębianiu wiedzy na temat prawa państw Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ale także popularyzowaniu tej wiedzy i wykorzystywaniu jej w praktyce. 

Obszar naszych działań obejmuje:

  • prowadzenie badań naukowych i nowatorskich projektów badawczych
  • organizację konferencji naukowych, spotkań, wykładów i szkoleń
  • przygotowanie publikacji naukowych, ekspertyz i analiz prawnych

Współpracujemy ze specjalistami posługującymi się językiem chińskim, japońskim, arabskim i angielskim, prawnikami oraz naukowcami z kraju i z zagranicy.

Nieustannie rozwijamy i poszerzamy zakres naszej działalności, angażując się w nowe przedsięwzięcia i projekty badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

© 2015 PBPO_AS_WP