Badania

Badania naukowe prowadzone w ramach Pracowni cechuje przede wszystkim nowatorskość podejmowanej problematyki i interdyscyplinarność.

Prace naukowe w PBPO poświęcone są czterem podstawowym obszarom badawczym:

  • Japonia: prawo cywilne, karne, rodzinne i konstytucyjne; etykieta biznesowa; społeczeństwo i kultura
  • Chiny: prawo handlowe i gospodarcze (prawo własności intelektualnej, prawo kontraktowe, prawo spółek); prawo karne materialne; społeczeństwo, kultura i tradycja.
  • Świat arabski: szariat, prawo karne, cywilne, rodzinne oraz finansowe; rola religii i tradycji, społeczeństwo; organizacja państwowości muzułmańskiej.
  • Prawa człowieka: system ich ochrony, sytuacja w państwach regionu.

 

 

 

© 2015 PBPO_AS_WP