Publikacje

W ramach Pracowni wydawane są dwa czasopisma: Wrocławskie Studia Erazmiańskie- recenzowany rocznik uwzględniony na liście czasopism punktowanych przez MNiSW, na łamach którego publikują specjaliści i badacze z kraju i z zagranicy, m.in USA, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz  Acta Erasmiana- recenzowany kwartalnik doktorancko-studencki.

Artykuły członków Pracowni publikowane są także w innych czasopismach ogólnopolskich i zagranicznych, a także książkach i monografiach. Zbiór artykułów, które ukazały się w ostatnich latach dostępny jest TUTAJ

© 2015 PBPO_AS_WP