Artykuły naukowe

OBSZARY BADAWCZE
Artykuły poświęcone tematyce prawa japońskiego
# Tytuł Autor
1 Biografia Cesarza Meiji pióra Ewy Pałasz-Rutkowskiej B. Jelonek
2 Kraj potrójnej katastrofy: Ganbare! Warsztaty umierania Katarzyny Boni
B. Jelonek
3 Prawo patentowe w Japonii B. Jelonek
4 Problematyka prawna Ajnów w Japonii : badania Bronisława Piłsudskiego i sprawa Nibutani Dam B. Jelonek
5 Konkubinat w prawie japońskim B. Jelonek
6 Materialne i niematerialne dziedzictwo kultury Japoniired. U. Mach-Bryson, A. Zalewska. Warszawa, 2014 : [recenzja]. B. Jelonek
7 Ogasawara-ryĮ3u 2016 : historyczna wizyta przedstawiciela Rodu Ogasawara w Polsce B. Jelonek
8 Prawne i ekonomiczne spojrzenie na japońskie małżeństwo B. Jelonek
9 Recenzja monografii naukowej „Miłość po japońsku” B. Jelonek
10 Statistical trends and law regulations of Japanese marriage B. Jelonek
11 Japońskie pojęcie ie B. Jelonek
12 Wędrówka po świecie japońskich mitów w książce prof. Agnieszki Kozyry pt. Mitologia japońska B. Jelonek
13 Zarys japońskiego systemu podatkowego B. Jelonek
14 Dziewięć esejów o Japonii – recenzja książki „Odkrywając Japonię” wydawnictwa Kirin B. Jelonek
15 XIX-wieczne procesy tworzenia Japońskiego Kodeksu Cywilnego B.Jelonek
16 Mitologiczne początki małżeństwa w Japonii B. Jelonek
17 Początki państwowości Japonii U.Muszalska
18 Pozycja ustrojowa cesarza w konstytucjach Japonii U.Muszalska
19 Kara śmierci w Japonii- historia, podstawy prawne, procedura U.Muszalska
20 Ewolucja prawa do informacji w Japonii. Od shiru kenri do Joho Kokai Ho U.Muszalska, drM.Bernaczyk
Artykuły poświęcone problematyce prawa muzułmańskiego
# Tytuł Autor
1 Islam a prawa człowieka prof.M.Sadowski
2 Rozwód według procedury talaq w prawie islamu prof.M.Sadowski
3 Status prawny dhimmi w prawie muzułmańskim prof.M.Sadowski
4 Islam. Religia i prawo prof.M.Sadowski
5 Czy islam ma charakter totalitarny? prof.M.Sadowski
6 Kontrakt małżeński w prawie islamu prof.M.Sadowski
7 Apologia to za mało. Kilka uwag na marginesie książki Eugeniusza Sakowicza prof.M.Sadowski
8 Hijab – Muslim Response to Globalisation  A.Kuriata
9 Społeczno-polityczne prawa kobiet we współczesnym Iranie – zarys tematyki A.Kuriata
10 Regulacje prawne dotyczące hidżabu we współczesnym Iranie A.Kuriata
11 Francuski zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych jako przykład europejskich ograniczeń prawnych w uzewnętrznianiu wyznania poprzez ubiór A.Kuriata
12 Zjawisko tzw. zbrodni honorowych w Europie a koncepcja czystości w islamie- zarys problematyki K.Sadowa
13 Dżizja – muzułmański podatek pobierany od innowierców. Zarys tematyki A.Kuriata
14 Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki A.Kuriata, K.Sadowa
15 Islam egzotyczny, czyli muzułmanie w Indonezji. Recenzja książki „Archipelag znikających wysp” Sergiusza Prokurata i Piotra Śmieszka. A.Kuriata
16 Strój muzułmanek we Francji a wpływ islamu A.Kuriata
17 Iran – kraj kontrastów. Recenzja książki Andrzeja Orzecha „Wiza do Iranu” A.Kuriata
18 Podstawy ideologiczne islamu – filary wiary. Zarys tematyki A.Kuriata, K.Sadowa
19 Zakat – podatek czy jałmużna? Doktrynalne podstawy zakat i współczesne funkcjonowanie instytucji – zarys tematyki M.Sadowa
20 Naskh – metoda usuwania sprzeczności w prawie islamu prof. M.Sadowski
21 Poprawne politycznie mity islamu według Roberta Spencera A.Kuriata
22 Wykładnia prawa islamu według hanbalickiej szkoły prawa M.Samojedny
23 Muzułmanie w Europie – asymilacja czy koegzystencja? Recenzja książki Barbary Pasamonik pt. Rola płci w integracji europejskich muzułmanów K.Sadowa
24 Tablighi Jamaat – globalny ruch misyjny czy zaplecze islamskiego terroryzmu? prof. M.Sadowski
25 Małżeństwo z muzułmaninem-aspekty prawne prof.M.Sadowski
26 Dżihad-święta wojna w islamie prof. M.Sadowski
27 Familie, Verhältnisse zwischen Ehegatten und nichteheliche Lebensgemeinschaften im polnischen und islamischen Recht prof.M.Sadowski, prof.B.Banaszak
28 Prawo w islamie prof.M.Sadowski
29 Państwo islamu prof.M.Sadowski
30 Własność w islamie prof.M.Sadowski
31 Religie monoteistyczne o państwie i prawie prof.M.Sadowski
32 Źródła prawa muzułmańskiego wobec stroju kobiety muzułmanki A.Kuriata
33 Wokół stroju kobiety muzułmanki w 'Życiu po arabsku’ Emire Khidayer A.Kuriata
34 Zbrodnie „honorowe” problemem współczesnej Europy? Zarys tematyki K.Sadowa
35 Porównanie pozycji muzułmanek na tle pozycji innych kobiet objętych ochroną wybranych międzynarodowych systemów praw człowieka K.Sadowa
36 Oddziaływanie szariatu na orzecznictwo europejskie i europejski porządek prawny na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii – zarys problematyki K.Sadowa
37 Sytuacja kobiet w islamie K.Sadowa
38 Sunnickie szkoły prawa muzułmańskiego M.Samojedny
39  Klasyczny model państwa muzułmańskiego M.Samojedny
40 „Dlaczego nie jestem muzułmaninem” czyli Islam widziany oczami apostaty – recenzja książki Ibn Warraqa M.Samojedny

© 2015 PBPO_AS_WP