Oriental Law Review

’Oriental Law Review’ to anglojęzyczny rocznik poświęcony tematyce prawa, ekonomii i kultury państw szeroko rozumianego Bliskiego i Dalekiego Wschodu. OLR wydawany jest przez Pracownię Badań Praw Orientalnych we współpracy z naukowcami z kraju i zagranicy.

Więcej o czasopiśmie TUTAJ

© 2015 PBPO_AS_WP