Wrocławskie Studia Erazmiańskie

Wrocławskie Studia Erazmiańskie to recenzowane czasopismo punktowane na liście MNiSW. Więcej o wymogach czasopisma: TUTAJ


Dotychczasowe tomy:

Rozprawa o metodzie prawa i polityki

Rozprawa o metodzie prawa i polityki

Wrocławskie Studia Erazmiańskie t.VIII

Tom VIII Wrocławskich Studiów Erazmiańskich nosi tytuł „Rozprawa o metodzie prawa i polityki”. Czytaj

Prawo życia i śmierci

Prawo życia i śmierci

Wrocławskie Studia Erazmiańskie t.VII

Prezentowany VII tom T WSE nosi tytuł „Prawo życia i śmierci”. Publikacja zawiera dziewiętnaście artykułów trzy recenzje i trzy sprawozdania. Przedstawiana Czytelnikom problematyka, dotyczy najważniejszych dla każdego człowieka kwestii: życia i śmierci. Czytaj

© 2015 PBPO_AS_WP