Czasopisma

W ramach Pracowni wydawane są trzy czasopisma: Wrocławskie Studia Erazmiańskie- recenzowany rocznik uwzględniony na liście czasopism punktowanych przez MNiSW, na łamach którego publikują specjaliści i badacze z kraju i z zagranicy, m.in USA, Włoch i Wielkiej Brytanii, angielskojęzyczny rocznik Oriental Law Review oraz  Acta Erasmiana- recenzowany kwartalnik doktorancko-studencki.

© 2015 PBPO_AS_WP