Japonia

Badania prowadzone są przede wszystkim w obszarach prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i konstytucyjnego.

Skupiamy się przede wszystkim nad badaniami odnoszącymi się do takich zagadnień jak: kara śmierci, instytucja małżeństwa oraz prawa człowieka. W ramach badań analizujemy i obserwujemy kierunki w jakich podążają na tle prawnym instytucje małżeństwa i kary śmierci w Japonii.

Zajmujemy się także problematyką etykiety biznesowej Japonii w kontekście kulturowym. Badamy szeroko rozumianą tradycję oraz mentalność narodu japońskiego i ich wpływ na kształt społeczeństwa, w kontekście interakcji między partnerami biznesowymi krajów zachodnich z Japonią.

Obszarem badań podejmowanych przez nas w ramach PBPO jest również japońska kultura tradycyjna i współczesna, historia i filozofia, w tym, w szczególności wpływy filozofii i kultur prawnych Chin oraz krajów zachodnich na kształt kultury prawnej współczesnej Japonii.

© 2015 PBPO_AS_WP