Świat islamu

 W ramach działania PBPO zajmujemy się badaniem oraz analizą prawa i kultury muzułmańskiej.

Wśród naszych zainteresowań badawczych wiodącą rolę odgrywa przede wszystkim analiza prawa w szczególności prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz finansowego. Eksplorujemy kwestie prawa międzynarodowego, problematyki przestrzegania praw człowieka oraz organizacji państwowości muzułmańskiej.

Zajmujemy się również zagadnieniami dotyczącymi kultury i tradycji muzułmańskiej, mając przede wszystkim na uwadze ich współczesny obraz oraz przemiany jakie zachodziły w ideologii poszczególnych szkół muzułmańskich na przestrzeni lat.

Badamy nie tylko kwestie związane z samą cywilizacją islamu, ale również z jej oddziaływaniem na Europę.

© 2015 PBPO_AS_WP