Projekty badawcze

Aktualnie w ramach PBPO prowadzone są projekty badawcze dotyczące następującej problematyki:

  • Oddziaływanie prawa szariatu na prawodawstwo i orzecznictwo europejskie.
  • Małżeństwo w islamie: zasady kontraktu małżeńskiego i sposoby jego rozwiązania. Konsekwencje prawne, społeczne i kulturowe.
  • Status prawny kobiet w kulturze muzułmańskiej
  • Problematyka prawa własności intelektualnej w Chińskiej Republice Ludowej
  • Małżeństwo w Japonii- statystyki, uregulowania prawne, tradycja.
  • Zbrodnie przeciwko ludzkości:o potrzebie międzynarodowej konwencji
  • Badania nad polityką celowanego zabijania stosowaną przez USA i Izrael
  • Rwanda-Birma-Irak: zbrodnia ludobójstwa- mechanizmy, regulacje prawne, zapobieganie.

© 2015 PBPO_AS_WP