Chiny

W ramach prac PBPO zajmujemy się analizą prawa i kultury Chińskiej Republiki Ludowej.

Badania prowadzone są przede wszystkim w obszarach prawa skupiających się wokół handlu i prowadzenia działalności gospodarczej w ChRL, tj. prawa własności intelektualnej, prawa kontraktowego, prawa spółek, a także prawa karnego materialnego i obejmują zarówno wewnętrzne prawo ChRL, jak i prawo międzynarodowe tworzone przy współudziale ChRL, a także zagadnienia związane z publicznoprawnym ryzykiem podejmowania działalności gospodarczej w Chinach.

Zajmujemy się także problematyką inwestycji kapitału chińskiego oraz podejmowania działalności gospodarczej przez podmioty chińskie w Polsce i Unii Europejskiej, a także pozyskiwania partnerów biznesowych w Polsce.

Obszarem badań podejmowanych przez nas w ramach PBPO jest również chińska kultura tradycyjna i współczesna, historia i filozofia, w tym, w szczególności etyka konfucjańska i jej wpływ na kształt kultury prawnej współczesnych Chin.

© 2015 PBPO_AS_WP