Konferencja „Orient Daleki i Bliski”/“Orient Far and Near” Conference

20 grudnia 2017 to 20 grudnia 2017 9:30 - 17:30

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia tak czynnego, jak i biernego udziału w organizowanej przez nas międzynarodowej konferencji podsumowującej w pewnym sensie pierwszy etap prowadzonego przez nas od kilku lat cyklu prelekcji „Orient Daleki i Bliski”.
Jeżeli interesują się Państwo szeroko pojętym Orientem i chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań bądź przemyśleń, czy to prawnych, politologicznych, socjologicznych, filologicznych, z zakresu stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa, historii, filozofii, teologii, a także innych dyscyplin – serdecznie zapraszamy do nadsyłania abstraktów (250-350 słów) do 1 grudnia.

Aktualności dotyczące Konferencji dostępne są TUTAJ

© 2015 PBPO_AS_WP