Obrony doktoratów członków PBPO

Z nieukrywaną przyjemnością pragniemy poinformować, że w minionym roku czterech członków Pracowni Badań Praw Orientalnych uzyskało stopień Doktora Nauk Prawnych.

W lipcu 2020 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr Barbary Jelonek zatytułowanej „Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie japońskim”. Praca została wyróżniona przez Komisję Doktorską.

W listopadzie 2020 r. dr Małgorzata Samojedny przedstawiła i z wyróżnieniem obroniła dysertację doktorską „Państwo i prawo w doktrynie Sajjida Kutba„.

W styczniu 2021 r. dr Agnieszka Sobieska obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną „Prawno-polityczne spory wokół stroju muzułmanki„.

W kwietniu 2021 r. w wyniku publicznej obrony pracy doktorskiej „Zbrodnie przeciwko ludzkości w doktrynie i orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych” stopień doktora uzyskał dr Andrzej Bryl.

Wszystkie obronione dysertacje zostały przygotowane pod kierunkiem naukowym Kierownika Pracowni Badań Praw Orientalnych — prof. dr hab. Mirosława Sadowskiego.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne obrony odbyły się zdalnie i transmitowane były na oficjalnym kanale YouTube Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ze streszczeniami i recenzjami obronionych prac doktorskich można zapoznać się na stronie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod linkiem: https://prawo.uni.wroc.pl/stopnie-naukowe/przewody

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© 2015 PBPO_AS_WP