tekst prosty

Możliwość komentowania tekst prosty została wyłączona

Pracownia Badań Praw Orientalnych to ośrodek analityczno-badawczy zajmujący się problematyką prawa państw Bliskiego i Dalekiego Wschodu, badaniami nad relacjami tego prawa z prawem polskim i europejskim oraz analizą wydarzeń społeczno-politycznych w regionie.

Więcej…

© 2015 PBPO_AS_WP