Konferencja „A Woman in Culture – Gender, Culture & Migration”

AktualnościMożliwość komentowania Konferencja „A Woman in Culture – Gender, Culture & Migration” została wyłączona

6-7 marca w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa Konferencja „Kobieta w Kulturze” | Conference „A Woman in Culture” w której uczestniczyć będą eksperci z całego świata, reprezentujący różne dyscypliny (psychologię, socjologię, prawo itd). Konferencja organizowana jest co roku, a jej tegoroczną edycję poświęcono szeroko rozumianym zagadnieniom równości płci w sferze społecznej, kulturowej, ekonomicznej czy politycznej; stereotypom płciowym i kulturze oraz kwestiom migracji.

W obradach wezmą udział także ekspertki PBPO:

–  Urszula Muszalska, referat: Prawny i społeczny status kobiety w zmieniającym się japońskim społeczeństwie (The legal and social status of women in changing Japanese society)

–  Aleksandra Spychalska; referat: Przemoc ukierunkowana płcią i gwałt jako forma zbrodni ludobójstwa (Gendered violence and rape as a form of genocide)

– Katarzyna Sadowa, wystąpienie posterowe: ’Zabójstwa honorowe’ w państwach muzułmańskich i europejskich (‘Honor crimes’ in Muslim and European countries)

–  Agnieszka Kuriata, wystąpienie posterowe: Ograniczenia w uzewnętrznianiu wyznania poprzez ubiór. Porównanie europejskich regulacji prawnych odnoszących się do ubioru muzułmanek (Restrictions in externalizing religion through clothing style. Comparison of european law regulations, regarding muslim women clothing)

–  Barbara Jelonek, wystąpienie posterowe: Kobieta w małżeństwie japońskim- współczesne i przeszłe trendy. (Women in Japanese marriage – actual and past trends)

Program konferencji dostępny TUTAJ

Wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji serdecznie zapraszamy!

 

Comments are closed.

© 2015 PBPO_AS_WP