VII tom Wrocławskich Studiów Erazmiańskich

Kolejny tom Wrocławskich Studiów Erazmiańskich’ jest już dostępny.

Prezentowany VII tom WSE nosi tytuł „Prawo życia i śmierci”. Publikacja zawiera dziewiętnaście artykułów trzy recenzje i trzy sprawozdania. Przedstawiana Czytelnikom problematyka, dotyczy najważniejszych dla każdego człowieka kwestii: życia i śmierci. Można przyjąć, że fundamentalne problemy przed jakimi stoi ludzkość jako całość i każdy człowiek jako jednostka nieustannie mogą liczyć na zainteresowanie czytelników.

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© 2015 PBPO_AS_WP